mars 29, 2017

Föreläsning om fortskridande ras

I Ronan Point 1968 skedde en hemsk rasolycka i ett helprefabricerat hus. En gasspis exploderade i mitten av huset och slog undan några väggar. Det resulterade i ett ras som förvärrades ju högre upp i byggnaden lägenheterna låg. Än idag använder vi oss av regler som härstammar från den här olyckan.

Prefabsystems VD Jan Stenmark berättar mer i denna föreläsning från 16 februari 2017.

Se gärna fler utbildande filmer i vår kunskapsbank.