februari 12, 2016

Digitala ritningar sparar tid

Revideringar av traditionella ritningar leder ofta till kostsamma driftstopp eftersom justering, pm, utskrift och logistik för den reviderade ritningen tar mycket tid.

Vi har istället kraftfulla industridatorer på arbetsplatserna. I dem kan montageledaren och arbetsgruppen studera detaljerade 3D-ritningar som alltid finns i senaste versionen. Detta innebär större transparens för arbetslaget och mindre risk att någon arbetar efter en äldre version av ritningen. Se filmen här.