april 16, 2015

Box Bygg anlitar Prefabsystem

Box Bygg anlitar Prefabsystem för vår höga kompetens tidigt i byggprocessen. Kvarteret Linjebussen i Älvsjö blir 48 lägenheter, verksamhetslokaler och garage. Vi använder betongväggar och HD/F som bjälklag samt balkonger av betong. Utmaningarna är att etableringen är väldigt trång och att detta montage kräver detaljerad planering. Läs mer om Linjebussen här.