december 12, 2012

3D modeller i iPad

ifc filer i iPad
Som ett steg vidare i vår ambition att minimera pappersritningar på arbetsplatsen nöjer vi oss inte bara med att tillhandahålla alla ritningar digitalt utan kommer i framtiden även ha möjlighet att använda oss av 3D modeller skapade i t.ex. TEKLA direkt i iPad som montörerna kan bära med sig.

Detta ser vi som ett stort steg mot ett effektivare byggande och en stor hjälp i vårt montage av komplicerade stommar.

Mera utförlig artikel om hur vår projektering, ritningsdistribution och hantering av handlingar går till kommer snart.